top of page

כללי

1. השימוש באתר (להלן "האתר" או "חנות האתר") מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון אשר יובא להלן (להלן: "תקנון"). הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. אנא קרא את תנאי התקנון לפני כל שימוש באתר, שכן תוכנו עלול להשתנות מיד פעם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בחנות האתר.

2. משתמש באתר, אדם פרטי או תאגיד (להלן: "הלקוח") בכל אופן שהוא, מצהיר כי קרא תקנון זה והסכים לאמור בתוכנו על כל תנאיו בכל שימוש אשר יעשה באתר וכי לא יעמדו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כלפי אלזס שרקוטרי ו/או מי מטעמה, למעט תביעות הנובעות מהתחייבותה המפורשת של אלזס שרקוטרי על פי האמור בתנאי תקנון זה.

3. חנות האתר משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בה בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, והם בלבד.

4. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומובהר בזאת כי ההתייחסות הינה לשני המינים ללא כל סייגים. בכל מקום באתר בו התוכן מנוסח בלשון יחיד, ההתייחסות הינה ליחיד ו/או רבים על פי העניין.

דברי אוכל ומוצרים

5. מגוון דברי המזון והמוצרים, הינם בהתאם למפורט באתר. הספקת מוצרי המזון והמוצרים הינם בהתאם לאמור באתר ובכפוף לתנאי תקנון זה.

6. אלזס שרקוטרי שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוריד מהאתר דברי מזון ומוצרים מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לשלוח התראה ו/או הועדה כלשהי מראש. במקרה של שינוי או חוסר בדבר מאכל או מוצר כלשהו, נציג טלפוני מטעמה של אלזס שרקוטרי, יעדכן את הלקוח במהלך רכישת המוצר על פי תנאי תקנון זה וימליץ לו על תחליפים.

7. תמונות דברי המאכל והמוצרים הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אלזס שרקוטרי.

8. מחירי דברי המאכל ו/או המוצרים (להלן: "המחירים"), הינם בהתאם למפורסם באתר. אלזס שרקוטרי רשאית לשנות את המחירים על פי שיקול דעתה וללקוח לא תעמוד כל טענה ו/או השגה ו/או זכות תביעה כלשהי. במקרה של שינוי מחיר, המחיר שיקבע לדבר מאכל ו/או למוצר כלשהו, הינו המחיר המפורסם באתר בעת הרכישה מול הנציג הטלפוני של אלזס שרקוטרי.

9. מובהר בזאת, כי הזמנת המוצרים הינה בהתאם למשקל המינימאלי הכולל של סל המוצרים, אשר ניתן לשם משלוח דברי המאכל ו/או המוצרים ללקוח וזאת בהתאם למפורסם באתר ו/או בהתאם לאשר נאמר ללקוח על נציג אלזס שרקוטרי במעמד רכישת המוצרים.

10. מחירי דברי המאכל ו/או המוצרים כוללים מע"מ, במקרה שנדרש תשלומו על פי החוק.

 

ביצוע ההזמנה באתר ותשלום

11. ביצוע הזמנה באתר תעשה ע"י הוספת מוצרים לעגלת הקניות בחנות האתר, אשר תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר, בשימת לב לכמות מינימום הנדרשת להזמנה כפי שמופיע באתר.

סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "המשך לתשלום" והזנת כל הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה ואישורה ע"י לחיצה על כפתור "בצע הזמנה".

בסיום התהליך תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המציגה את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

12. מובהר בזאת, כי אלזס שרקוטרי שומרת לעצמה את כל הזכות לסרב לקבל הזמנות מלקוח באמצעות האתר ו/או בכלל וזאת ללא צורך לנמק סירובה.

13. מובהר בזאת, כי השירות המסופק באתר אינו מהווה הצעה "בלתי חוזרת" כמשמעותה על פי החוק והדין וכי הזמנת המוצרים על ידי הלקוח תהווה הצעה מצדו של הלקוח וקבלת הצעת הלקוח תתבצע באמצעות האספקה בפועל של דברי המאכל ו/או המוצרים והסדר אמצעי התשלום על ידי הלקוח במסגרת תהליך הרכישה ובהתאם לאמור באתר ובתנאי תקנון זה.

14. התשלום בגין ההזמנות באתר יבוצע במזומן או באחת משתי אפליקציות התשלומים ביט (Bit) או פייבוקס (PayBox), בהתאם למה שיסוכם בין הלקוח לנציג אלזס שרקוטרי טלפונית בעת תיאום מועד האספקה.

15. במידת הצורך, לאחר קבלת ההזמנה מהאתר, יצור קשר נציג אלזס שרקוטרי עם הלקוח ויוודא עמו פרטי ההזמנה.

16. תנאי התשלום ואופן התשלום הינם כפי שמפורסמים באתר ו/או כפי שנאמרו ללקוח בעת ביצוע הרכישה. במקרה של סתירה בנתונים, יקבע המידע אשר יינתן ללקוח על ידי הנציג הטלפוני במעמד הרכישה. אלזס שרקוטרי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרים שונים ללקוחות שונים וכן לשנות את אופן התשלום על פי המפורסם באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן התראה ו/או הודעה כלשהי מראש.

17. אישור הזמנה מותנה ברכישת סל מוצרים במשקל כולל של 3 ק"ג לפחות.

18. בנוסף למחיר החיוב, יתווספו דמי משלוח בסך של 20-40 ש"ח להזמנה ובהתאם לאזור המשלוח המפורט במדיניות המשלוחים באתר. אם וכאשר תרחיב אלזס שרקוטרי את טווח אזורי המשלוחים, יצויינו דמי המשלוח בהתאם לאזור המשלוח הנבחר ובכפוף למרחק משער המפעל.

19. אלזס שרקוטרי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי המשלוח ו/או דמי השירות מעת לעת ללא מתן הודעה ו/או התראה כלשהי מראש.

20. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מנקודת איסוף של אלזס שרקוטרי וזאת בתיאום מראש בלבד. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

21. אלזס שרקוטרי שומרת לעצמה את הזכות לסגור את נקודת האיסוף ולספק שירותיה ע"י משלוח בלבד.

פרטיות

22. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח [מועדון לקוחות]. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג` ללא הסכמת הלקוח.

 

אספקת המוצרים

23. טווח משלוחים: תל אביב - יפו, חולון, בת ים, רמת גן, גבעתיים וראשון לציון. שימת ליבכם כי הכתובת למסירת המוצרים הינה הכתובת שציינתם לביצוע המשלוח בהזמנתכם.

24. המשלוחים יבוצעו בהתאם למיקומים הגיאוגרפיים המצוינים באתר ובכל מקרה רק בתחומי מדינת ישראל (להלן: "אזורי המשלוחים"). מובהר בזאת כי אלזס שרקוטרי רשאית לשנות את אזורי המשלוחים וכן לסרב לספק לאזור מסוים, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לשלוח התראה ו/או הודעה כלשהי מראש וכן מבלי לנמק במידה ומצאה לא לעשות כן.

25. מועד הזמנת ואספקת המוצרים מצויין ומודגש בחנות האתר. ההזמנות בחנות האתר מתקבלות עד יום רביעי בשבוע בשעה 19:00. הזמנות שתתקבלנה לאחר מועד זה תסופקנה ביום המשלוחים של השבוע העוקב. המשלוחים מבוצעים בימי חמישי בשעות הבוקר עד שעות הצהריים המאוחרות, בתיאום מראש.

26. בכל מקרה בו תתאפשר מסירה מוקדם יותר, יסוכם הדבר בין הלקוח לנציג אלזס שרקוטרי טלפונית. אין בנאמר בסעיף זה משום התחייבות של אלזס שרקוטרי לספק המוצרים המוזמנים ביום אחר מיום המשלוחים המצויין באתר ו/או בתקנון.

27. למען הסר ספק ביצוע ההזמנה באתר יכול שיעשה בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה, אך אספקת המוצר תעשה רק ביום ובשעות פעילות משלוחי החברה ועל פי אשר נקבע מול הנציג הטלפוני בעת הרכישה.

28. מובהר כי, במקרה ובו הלקוח לא יהא זמין לקבל את אספקת דברי המאכל ו/או המוצרים לאחר קביעת מועד ומיקום האספקה, יהא הלקוח אחראי על כל נזק אשר יגרם לדברי המאכל ו/או המוצרים ויחויב בגינם. כמו כן במידה והלקוח יחפוץ באספקת ההזמנה מחדש, יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים בגינה וכן בדברי המאכל ו/או המוצרים אשר נהרסו ו/או התקלקלו כתוצאה מאי הימצאותו במקום ובזמן אשר נקבעו בעת הרכישה.

 

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

29. הלקוח יוכל לבטל את ההזמנה עד שבע שעות לפני שעת האספקה. יובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול ההזמנה שלא על פי תנאי תקנון זה יחויב הלקוח בגובה הנזק אשר יגרם לחברה, בעקבות ביטול ההזמנה.

30. הלקוח יבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה, ישווה אותה להזמנה שביצע ולנאמר לו על ידי הנציג הטלפוני בעת הרכישה וכן לחשבונית שתימסר לו בעת ההזמנה.

31. מובהר בזאת, כי לא יתקבלו חזרה כל מוצרים מתכלים או מתקלקלים לאחר בדיקת הלקוח במעמד אספקת ההזמנה. בכל מקרה של מוצר שאינו מתכלה, מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקה הינה בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לאמור בחוק ו/או בדין בעניין.

32. אלזס שרקוטרי תהא רשאית לבטל אספקת הזמנה ללקוח וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או עילת תביעה כלשהי כלפי אלזס שרקוטרי.

33. בכל מקרה של חוסר שביעות רצון מדבר המאכל ו/או המוצר ,יש לפנות אל החברה על פי תנאי ההתקשרות המופיעים באתר וציין את סיבת התלונה.

אחריות

34. אלזס שרקוטרי אחריות אינה אחראית לנזק כלשהו גופני ו/או ממוני, אשר נגרם ו/או יגרם ללקוח ו/או לצד ג` כלשהו כתוצאה מרכישה ו/או מאי יכולת לביצוע רכישה ושייגרם כתוצאה מרשלנותו ו/או ממחדלו או ממעשהו של הלקוח ו/או צד ג` כלשהו. לרבות אך לא רק, רכישה באמצעות אפליקציות תשלומים ללא ידיעת בעליהם ו/או הסכמתו המפורשת של בעליהם, רכישה על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפטרופוסו החוקי וכל פעילות לא חוקית כלשהי.

35. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ממוני ו/או גופני אשר יגרם לחברה ו/או לעצמו ו/או לצד ג` כלשהו בשל מסירת מידע מוטעה בעת ההזמנה או בעת הרכישה לרבות אך לא רק, מסירת פרטים אישיים לא נכונים ומסירת כתובת שגויה.

36. הלקוח ו/או מי מטעמו פוטר את אלזס שרקוטרי מכל נזק כלשהו, העלול להיגרם כתוצאה מתקלה טכנית כלשהי הקשורה לאתר ו/או לחומרה אשר פועל ממנה האתר.

37. אלזס שרקוטרי לא תהא אחראית לכל נזק כלשהו לא במישירין ולא בעקיפין, אשר יגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג` כלשהו כתוצאה מתקלה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ספק שירותים חיצוני, לרבות אך לא רק, תקלות בהספקת שירותי אינטרנט ותקלות אשר מקורן בחברות האשראי.

38. אלזס שרקוטרי לא תהא אחראית לנזק כלשהו אשר נגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג` כלשהו הנובע, אשר יגרם כתוצאה משימוש בדבר מאכל ו/או במוצר כלשהו שלא נארז ו/או מיוצר על ידי החברה.

39. כל מקרה שלא יהא, לא תישא החברה סכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו וזאת במידה וההזמנה שולמה במלואה.

 

קניין רוחני

40. יובהר היטב, כי הקניין הרוחני באתר בכללו, זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או כל סוג אחר של קניין רוחני לרבות אך לא רק, עיצוב האתר, המלל, התמונה, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל מידע המועבר באתר הינם רכושה המלאה והבלעדית של אלזס שרקוטרי או של צד ג` ש אלזס שרקוטרי קיבלה רשות ממנו.

41. אלזס שרקוטרי שומרת לעצמה את כל הזכויות בקניין הרוחני באתר ואין בעצם הכניסה לאתר מלתת זכות כלשהי ללקוח ו/או לצד ג` כלשהו מלהשתמש בקניין הרוחני של אלזס שרקוטרי מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה בכתב.

42. האתר ותכולתו נועדו לשימוש פרטי בלבד והשימוש בתוכנו של האתר מוגבל אך ורק למטרת הזמנת ורכישת דברי המאכל ו/או המוצרים המופיעים באתר. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או להציג כל תוכן מתכני האתר ללא הסכמה מפורשת של אלזס שרקוטרי בכתב.

 

תנית שיפוט והחלת החוק

43. כל סכסוך הנוגע לתנאי תקנון זה ולאתר החברה יידון בפני בית המשפט המוסמך באזור תל אביב- יפו בלבד.

44. על תנאי תקנון זה חלים תנאי הדין הישראלי בלבד.

......

......

תקנון האתר

חזרה לחנות-01.png
bottom of page